гр.Белене      база-Хидрострой     тел: 065833136,  065833025,  0886000042     факс: 065833136    e-mail:ml@mail.bg

 

 

 

 

               Тръби безшевни до 50 мм.
Наименование на стока Мярка Количество Цена
1 Тръби безшевни   5 Х 1, ст10 кг 1 245  
2 Тръби безшевни   5 Х 0.8,  кг 2 815  
3 Тръби безшевни   6 Х 0.8,ст 15  кг 398  
4 Тръби безшевни Х 3  7 Х 1 кг 46  
5 Тръби безшевни  8 х 0.8, ст 10 кг *  
6 Тръби безшевни Х 5.8 8 х 1 кг 3 690  
7 Тръби безшевни  8 х 1.4, ст 10 кг 6 817  
9 Тръби безшевни  10 х 1.5, ст 20 кг *  
10 Тръби безшевни  10х2, ст 10 кг 46  
11 Тръби безшевни х 5.50м 10х2.5 кг 193  
12 Тръби безшевни  10 х 3.5, ст 10 кг *  
13 Тръби безшевни  11 х 2,5 ст.20 кг *  
14 Тръби безшевни х 5.20м 12х1, ст 20 кг 35  
15 Тръби безшевни х 4.40м 12х2 кг 100  
16 Тръби безшевни  14 х 1,ст10 кг 198  
17 Тръби безшевни  14 х 1,ст35 кг 492  
18 Тръби безшевни  14х1,5 кг *  
19 Тръби безшевни х 4.10м 14 х 2 кг 110  
  Тръби безшевни  14 х 3 кг *  
20 Тръби безшевни х 3.70м 15х1.5 кг 195  
21 Тръби безшевни х 4.00м 15х2 кг 380  
22 Тръби безшевни  15х4.5 кг 70  
23 Тръби безшевни  16 х 1 Ст10 кг 334  
24 Тръби безшевни  16 х 1.5, ст10 кг 218  
25 Тръби безшевни  16х2 кг 810  
26 Тръби безшевни х 6.65 м 16 х 2.5 кг 1 588  
27 Тръби безшевни х 4.40м 16х3 кг *  
28 Тръби безшевни  16х4 кг *  
29 Тръби безшевни  17 х 4, ст 10 кг *  
30 Тръби безшевни  17,2х1,5 кг *  
31 Тръби безшевни  18х1, ст 10 кг 1 412  
32 Тръби безшевни  18х1.2, ст35 кг 118  
33 Тръби безшевни  18х2 кг 521  
  Тръби безшевни  19х2 кг 560  
34 Тръби безшевни  19х3 кг 156  
35 Тръби безшевни  20х1, ст 10 кг 3 934  
36 Тръби безшевни  20 х 2 кг 231  
37 Тръби безшевни  21 х 1,5 кг *  
38 Тръби безшевни  21 х 2 кг *  
39 Тръби безшевни 21,3х1,3 (3/4") кг *  
40 Тръби безшевни 22 х 0.8,ст10  кг 1 664  
41 Тръби безшевни 22 х 1,ст 10  кг 95  
42 Тръби безшевни 22 х 2 ст.45 кг 62  
43 Тръби безшевни 22 х 2 кг 62  
44 Тръби безшевни 22 х 3 кг 40  
45 Тръби безшевни  24 х 1, ст 10 кг 119  
46 Тръби безшевни х 6.30м 24х1.5 кг 57  
47 Тръби безшевни х 6.30м 25х1.2, ст35 кг 610  
48 Тръби безшевни х 4.00м 25х1.5 кг 280  
49 Тръби безшевни х 4.00м 25х2    ст.20  кг 1 563  
50 тръба безшевна 25 х 2,5 кг. 3 518  
51 Тръби безшевни х 4.50м 25х3 кг 1 034  
51 Тръби безшевни  25,4х2,6ст13CrMo4-5 кг *  
52 Тръби безшевни  25 х 7, ст 10 кг 1 287  
53 тръба безшевна 25 х 8 кг. *  
54 тръба безшевна, поцинк. 27 х 3 поцинковани   285  
55 Тръби безшевни х 4.00м 28х1 кг 200  
56 Тръби безшевни х 5.40м 28х1.5 Ст.10 кг 106  
57 Тръби безшевни  28 х 3 кг 332  
58 Тръби безшевни  30 х 1, ст 10 кг 1 204  
59 Тръби безшевни  30 х 1.5, ст 20 кг *  
60 Тръби безшевни  30 х 2, ст 10 кг *  
61 Тръби безшевни  30 х 2.5 кг 11  
62 Тръби безшевни  30 х 1,5 кг 124  
63 тръба безшевна 30 х 4.5 кг. *  
64 Тръби безшевни х 4.90м 30х5    ст40Х кг *  
65 Тръби безшевни  30 х 6 кг *  
66 Тръби безшевни  30 х 7, ст 20 кг 140  
67 Тръби безшевни  30х8 кг *  
68 Тръби безшевни  30х8, ст10 кг *  
69 Тръби безшевни  30х8, ст45 кг *  
70 Тръби безшевни  31.8 х 2,6 кг 79  
71 Тръби безшевни  31.8 х 6.3, ст 10 кг *  
72 Тръби безшевни  32х2 , ст15  кг 26  
73 тръба безшевна 32 х 3 ст.20 кг. 18 862  
74 тръба безшевна 32 х 3.5 кг. *  
75 Тръби безшевни  32х4 кг 140  
76 тръба безшевна 32 х 4 ст. 12Х1МФ кг. *  
77 тръба безшевна 32 х 5 кг *  
78 тръба безшевна 32 х 5 ст.12ХМФ кг 5 360  
79 тръба безшевна 32 х 8 кг 64  
80 тръба безшевна 33 х 1,5 кг *  
81 тръба безшевна 33 х 2 кг 40  
82 тръба безшевна 33 х 3 кг 240  
83 тръба безшевна 33 х 1,5 кг. 4 020  
84 Тръби безшевни  34х1, ст 10 кг 604  
85 Тръби безшевни  34 х 1.5, ст 20  кг *  
86 Тръби безшевни х 4.00м 34х1.6 кг 140  
87 Тръби безшевни х 4.65м 34х2 кг 352  
88 Тръби безшевни  34 х 3, ст 10 кг *  
89 тръба безшевна 34 х 4,ст.10 кг. *  
90 Тръби безшевни х 3.70м 34х5 кг 13  
91 Тръби безшевни х 7.00м 34х5.5 кг *  
92 Тръби безшевни х 5.50м 35х1.5, ст10 кг 402  
93 Тръби безшевни х 5.50м 35х1 кг 129  
94 Тръби безшевни х 5.50м 35х1 ,ст10 кг 482  
95 Тръби безшевни х 6.10м 35х4 кг 169  
96 Тръби безшевни х 6.10м 35х6 ст.20 кг *  
97 Тръби безшевни  35 х 7 кг *  
98 Тръби безшевни х 2.45м 35х8 кг 13  
99 Тръби безшевни  36х2 кг *  
99 Тръби безшевни  38 х 1.5 Ст12ХМФ кг *  
100 Тръби безшевни  38 х 1.5 Ст35 кг 1 131  
    38х3   50  
101 тръба безшевна 38 х 4 ст.20 кг. 96 015  
103 тръба безшевна 38 х 4,5 ст.20 кг 334  
104 тръба безшевна 38 х 8 ст.20 кг 86  
105 Тръби безшевни х 3.39м 38х8.5 12X1МФ кг 163  
106 Тръби безшевни  40 х 1 кг 72  
107 Тръби безшевни  40х2, ст 20 кг 470  
108 Тръби безшевни  42 х 1, ст 10 кг 956  
  Тръби безшевни  42 х 2,5 кг *  
109 Тръби безшевни  42 х 3,5 кг 252  
110 Тръби безшевни  42 х 4 кг *  
111 тръба безшевна 42х8 ст.20 кг. 125  
112 Тръби безшевни х 5.00м 45х2 кг 700  
112 Тръби безшевни  45х3 кг 3 692  
  Тръби безшевни  45х3,5 кг 8 460  
  Тръби безшевни  45х4 кг 1 073  
113 Тръби безшевни х 7.50м 45х5 кг *  
114 Тръби безшевни х 7.40м 45х5.5 кг 862  
115 тръба безшевна 45 х 6,5 ст.20 кг. 13  
115 тръба безшевна 48 х3 кг. 1 810  
116 тръба безшевна 48,3 х 3,2 кг. *  
Тръби безшевни до 100 мм.
Наименование на стока Мярка Количество Цена
1 тръба безшевна 51х3 кг. *  
2 тръба безшевна 51 х 3/4 кг *  
3 тръба безшевна 54 х 7 , ст20 кг. 477  
4 тръба безшевна 54 х 10 кг. *  
5 тръба безшевна 57 х 4 ст.20 кг. *  
6 тръба безшевна 57 х 3.5 ст.20 кг. 46 482  
7 тръба безшевна 57х4 кг. *  
  тръба безшевна 57х5 ст.20 кг. 260  
  тръба безшевна 60х2 ст.20 кг. 1 247  
8 тръба безшевна 60х2,5 кг. 1 348  
9 тръба безшевна 60х3,5 кг. 468  
10 Тръби безшевни  60х4 кг *  
11 Тръби безшевни  60х4 12Х1МФ кг *  
12 Тръби безшевни  60 х 5 кг 925  
13 Тръби безшевни  60 х 6 ст.20 кг *  
14 Тръби безшевни  60 х 8 ст.20 кг 219  
15 Тръби безшевни  60 х 8, ст35 кг 60  
15 Тръби безшевни  63,3х3 кг 685  
16 Тръби безшевни  63х10 кг 230  
17 тръба безшевна 60х11 кг. 65  
17 тръба безшевна 63.5 х 2 кг. 671  
18 тръба безшевна 70 х 1,2 кг. 289  
19 тръба безшевна 70 х 2 кг. *  
20 тръба безшевна 70 х 5 ст.20 кг. 1 380  
21 тръба безшевна 70 x 3 кг. 4 201  
22 тръба безшевна 70 х 7 Ст20 кг. 5 155  
23 тръба безшевна 70 х 14 Ст20 кг. 8 038  
  тръба безшевна 73 х 6 Ст20 кг. 620  
  тръба безшевна 74 х 10 Ст20 кг. 268  
  тръба безшевна 74 х 14 Ст20 кг. 1 350  
24 тръба безшевна 75х2 кг. 42  
25 тръба безшевна 76х2 кг. 177  
26 тръба безшевна 76х3 кг. 29 729  
27 тръба безшевна 76 х 3,5 кг. *  
28 тръба безшевна 76х4 кг 43 755  
29 тръба безшевна 76 х 15 кг *  
30 тръба безшевна 76 х 18 кг *  
31 тръба безшевна 76 х 19 кг *  
32 тръба безшевна 76 х 20/16 Ст20К кг *  
33 тръба безшевна 83 х 3 кг. 247  
34 тръба безшевна 83 х 4 кг. 929  
35 тръба безшевна 83 х 7 кг. *  
36 тръба безшевна 83 х 9 кг *  
37 тръба безшевна 83 х 14 ст.20К кг. *  
38 тръба безшевна 83 х 15 кг. *  
39 тръба безшевна 83 х 15 ст.20К кг. *  
40 тръба безшевна 83 х 15 ст.40Х кг. *  
41 тръба безшевна 83 х 17 кг *  
42 тръба безшевна 83 х 17, ст 40Х кг *  
43 тръба безшевна 85 х 12 кг. *  
44 тръба безшевна 85 х 12 ст.45 кг. *  
45 тръба безшевна 85х 12 ст.50 кг. 79  
46 тръба безшевна 85х 12 ст.30Г кг. 63  
47 тръба безшевна 89 х 2 кг. 1 242  
48 тръба безшевна 89х4 ст.20 кг. 465  
49 тръба безшевна 89 х 2.5 кг 42  
  тръба безшевна 89х4,5 ст.20 кг. 2 354  
  тръба безшевна 89 х 5 кг. 400  
50 тръба безшевна 89 х 9 кг. 114  
51 тръба безшевна 89 х 6 стL360NB кг 22  
52 тръба безшевна 89х7 кг 105  
53 тръба безшевна 89х10 ст.20 кг 3 103  
54 тръба безшевна 89 х 11, ст 30ХГС кг 268  
55 тръба безшевна 89 х 20 кг. 3 375  
56 тръба безшевна 89 х 12 ст.30XГC кг. 384  
  тръба безшевна 90 х 6 ст.20 кг 995  
57 тръба безшевна 95 х 3 кг 442  
58 тръба безшевна 95 х 4 кг 14 527  
59 тръба безшевна 95 х 5 кг. 89  
60 тръба безшевна 95 х 6 ст.20 кг 703  
61 тръба безшевна 95 х 13 кг. *  
62 тръба безшевна 95 х 13, ст 15 кг *  
63 тръба безшевна 95 х 13, ст ШХ15 кг 1 124  
64 тръба безшевна 95 х 15  ст15 кг. 148  
65 тръба безшевна 95 х 17 кг. *  
Тръби безшевни над 100 мм.
Наименование на стока Мярка Количество Цена
1 тръба безшевна 102х 4 кг. 111  
  тръба безшевна 102х 4,5 кг. 2 116  
2 тръба безшевна 102х 5 кг. 740  
3 тръба безшевна 102х 6 кг. 542  
4 тръба безшевна 102 х 8 кг *  
5 тръба безшевна 102 х 16 ст.20 кг 495  
6 тръба безшевна 102 х 17 кг 90  
7 тръба безшевна 104х8 кг 130  
8 тръба безшевна 104х9,5 кг 102 506  
9 Тръби безшевни  108 х 4, ст20 кг 6 490  
  Тръби безшевни  108 х 5  кг 3 600  
10 Тръби безшевни  108 х 5 ст.P235GH кг 10 196  
11 тръба безшевна 108 х 9 кг. 964  
12 тръба безшевна 108 х 10, ст 15 кг. 2 091  
13 тръба безшевна 108х12 ст.20 кг. 120  
14 тръба безшевна 108 х 12,5 кг *  
15 тръба безшевна 108 х 14, ст 15 кг *  
16 тръба безшевна 108 х 15 кг *  
17 тръба безшевна 108 х 15, ст 45 кг *  
18 тръба безшевна 108х16 кг. *  
19 тръба безшевна 108х18 ст40 кг. 262  
20 тръба безшевна 108х20 ст.45 кг. *  
21 тръба безшевна 108х20  кг. 130  
22 тръба безшевна 114 х 4 кг 24  
23 тръба безшевна 114 х 5 ст.20 кг *  
24 тръба безшевна ст.20 114х 6 кг. *  
  тръба безшевна  114х 6 ст.L360NB кг. 10  
25 тръба безшевна 114х 8,5 кг. *  
26 тръба безшевна 114 х 7 кг 59 042  
27 тръба безшевна 114х10 ст.20 кг 2 847  
28 тръба безшевна 114х12 кг 2 255  
29 тръба безшевна 114х13 кг 13 190  
  тръба безшевна 114х15 кг 225  
  тръба безшевна 114х22 кг 1 174  
30 тръба безшевна 120х20 чугун кг. 312  
31 тръба безшевна 121 х 4 кг *  
32 тръба безшевна 121 х 6 кг 1 590  
33 тръба безшевна 121х8 ст.20 кг. 1 340  
  тръба безшевна 127 х 5 кг 240  
  тръба безшевна 127 х 6 кг 320  
34 тръба безшевна 127 х 8 кг 815  
35 тръба безшевна 127х 7 ст.20 кг. 4 811  
36 тръба безшевна 127 х 9 ст.20 кг 3 596  
37 тръба безшевна 127 х 11 кг 93  
38 тръба безшевна 127 х 16 ст.20 кг 5 255  
39 тръба безшевна 127 х 25 Ст20 кг *  
40 тръба безшевна 130х4 кг *  
41 тръба безшевна 133 х 4 кг. *  
42 тръба безшевна 133 х 4,5 кг.    
43 тръба безшевна 133 х 5 кг 540  
44 тръба безшевна 133 х 7,1 кг 3 000  
45 тръба безшевна 133 х 7 кг *  
46 тръба безшевна 133х 8 кг. 1 657  
47 тръба безшевна 133х 9 кг. 498  
48 тръба безшевна 133 х 10 кг 13 813  
49 тръба безшевна 133х11  кг. 1 003  
50 тръба безшевна 133 х 13 кг *  
51 тръба безшевна 133 х 13 12Х1МФ кг *  
52 тръба безшевна 133 х 14 ст.20 кг 3 524  
53 тръба безшевна 133х16 ст.45 кг. *  
54 тръба безшевна 133 х 17ст12Х1МФ кг 1 017  
56 тръба безшевна 133х18  кг. 289  
57 тръба безшевна 133х18 ст 12ХМ кг. *  
58 тръба безшевна 140 х 3 кг *  
59 тръба безшевна 140х5 кг. *  
60 тръба безшевна 140х6 кг. *  
61 тръба безшевна 140х 7 кг. 649  
62 тръба безшевна 140х 9 ст.20 кг. 1 221  
63 тръба безшевна 140 х 10 кг 7 771  
64 тръба безшевна 140 х 12 ст.40 кг 3 242  
65 тръба безшевна 140 х 12 кг 176  
66 тръба безшевна 140х14 Ст.45 кг. 24 202  
67 тръба безшевна 140 х 20 кг 344  
68 тръба безшевна 146 х 7 кг *  
69 тръба безшевна 146х 9 ст.45 кг. 19 472  
70 тръба безшевна 146х10 ст 45 кг. 29 017  
71 тръба безшевна 152х4,5 кг. 1 736  
72 тръба безшевна 152 х 5 кг. 2 053  
73 тръба безшевна 152 х 5.5 кг. *  
74 тръба безшевна 152х 9 Ст.20 кг. 345  
75 тръба безшевна 152 х 10 кг *  
76 тръба безшевна 152х12 кг. 1 335  
77 тръба безшевна 152х14 ст.45 кг. 63 767  
78 тръба безшевна 152х15 кг. 14 791  
79 тръба безшевна 159х5  кг. 1 472  
80 тръба безшевна 159х5 ст.P235TR2 кг. 8 014  
81 тръба безшевна 159х6 ст.20 кг. 3 206  
82 тръба безшевна 159х7 кг. 117  
83 тръба безшевна 159х8 кг. *  
84 тръба безшевна 159х 9 ст.20 кг. 931  
85 тръба безшевна 159х 10 кг. 627  
86 тръба безшевна 159 х 11 кг 420  
87 тръба безшевна 159 х 12 кг 135  
88 тръба безшевна 159х 18 кг. 276  
89 тръба безшевна 168 х 4 кг *  
90 тръба безшевна 168 х 5 кг *  
91 тръба безшевна 168 х 6 кг 121  
92 тръба безшевна 168 х 7 кг 155  
93 тръба безшевна 168 х 8 кг 1 798  
94 тръба безшевна 168 х 9 кг 3 051  
95 тръба безшевна 168х 10 кг. 117  
96 тръба безшевна 168 х 11 кг *  
97 тръба безшевна 168х12,5 кг. 161  
98 тръба безшевна 169 х 4 кг *  
99 тръба безшевна 169х7 кг. 71  
100 тръба безшевна 169х11 кг. *  
101 тръба безшевна 180 х 5 кг *  
102 тръба безшевна 180х10 кг. *  
103 тръба безшевна 180х13 кг. *  
104 тръба безшевна 180х15 кг. 274  
105 тръба безшевна 194 х 6 кг *  
106 тръба безшевна 194 х 7 кг 440  
107 тръба безшевна 194х11 кг. 1 939  
Тръби безшевни над 200 мм.
Наименование на стока Мярка Количество Цена
1 тръба безшевна 219х 5 кг. *  
2 тръба безшевна 219х6 кг. 3 093  
3 тръба безшевна 219х 7 кг. 4 730  
4 тръба безшевна 219х 8 кг. 11 724  
5 тръба безшевна 219 х 8, поцинк. кг. 229  
6 тръба безшевна 219х 9 кг. 13 683  
  тръба безшевна 219х 10 ст.20 кг. 4 670  
  тръба безшевна 219х 13 кг. 113  
7 тръба безшевна 219х 25 ст.12Х1МФ кг. 7 740  
8 тръба безшевна 240х35 кг. *  
9 тръба безшевна 245х 7 кг. 1 530  
10 тръба безшевна 245х 8 кг. 317  
11 тръба безшевна 245х 9 кг. *  
12 тръба безшевна 245х10 кг. *  
13 тръба безшевна 255х5 кг. *  
14 тръба безшевна 245 х 35 кг. 526  
15 тръба безшевна 273х6 кг. *  
16 тръба безшевна ст.20 273 х 7 кг. 92 161  
17 тръба безшевна 273 х 8 кг. 160 951  
18 тръба безшевна 273 х 9 кг. 6 566  
19 тръба безшевна 273 х 10 кг. 3 518  
20 тръба безшевна 273х12ст.20 кг. 30  
21 тръба безшевна 273х13 ст12Х1МФ кг. 2 016  
22 тръба безшевна 273х13  кг. 379  
23 тръба безшевна 273х18  кг. *  
24 тръба безшевна 273х18 ст.12Х1МФ кг. 490  
25 тръба безшевна 273х19 кг. 298  
26 тръба безшевна 273х20 кг. *  
27 тръба безшевна 273х22, ст20 кг. 10 267  
28 тръба безшевна 273х24  ст.14ХМ кг. 708  
29 тръба безшевна 273х44 ст.12Х1МФ кг. 3 275  
30 тръба безшевна 278х 57, чугун кг. 308  
31 тръба безшевна 286х34, чугун кг. 4 585  
32 тръба безшевна 299х 8 кг. *  
33 тръба безшевна 299х 7 кг. *  
34 тръба безшевна 299х 9 кг. *  
35 тръба безшевна 300х58  чугун кг. 626  
36 тръба безшевна 306 х 68, чугун кг. 522  
37 тръба безшевна 320х50  чугун кг. 479  
38 тръба безшевна 323,3 х 10 кг. *  
39 тръба безшевна 323,8 х 8 кг. 34  
40 тръба безшевна 323,8 х 17 кг. 617  
41 тръба безшевна 325 х 6 кг. *  
42 тръба безшевна 325 х 7 кг. *  
43 тръба безшевна 325 х 8 Ст.20 кг. 160  
44 тръба безшевна ст.20 325 х 8 кг. *  
45 тръба безшевна 325 х 9 кг. *  
46 тръба безшевна 325 х 10 Ст.20 кг. 36 723  
47 тръба безшевна 325 х 11 кг. *  
48 тръба безшевна 325 х 12 кг. *  
49 тръба безшевна 325х30 кг. 127  
50 тръба безшевна 328х13 кг. 34  
51 тръба безшевна 345 х 9 кг. 800  
52 тръба безшевна 351х9 кг. *  
53 тръба безшевна 355 х 7 кг. *  
54 тръба безшевна 355 х 8 кг. 6 840  
55 тръба безшевна 355х13 кг. 725  
56 тръба безшевна 365 х 10 кг. 560  
57 тръба безшевна 365 х 12 кг. 632  
58 тръба безшевна 368 х 9 кг. *  
59 тръба безшевна 377 х 6 кг. *  
60 тръба безшевна 377 х 7 кг. *  
61 тръба безшевна 377 х 8 кг. *  
62 тръба безшевна 377 х 10 кг. 73 141  
63 тръба безшевна 377 х 13,ст20 кг. *  
64 тръба безшевна 377х14 кг. *  
65 тръба безшевна 377 х 57 кг. 135  
66 тръба безшевна 377х60 ст.40Х кг. *  
67 тръба безшевна 377х56 кг. *  
68 тръба безшевна, чугун 387х70 чугун кг. 1 543  
69 тръба безшевна 406х6 кг. *  
70 тръба безшевна 406х9 кг. 362  
71 тръба безшевна 406х17 кг. *  
72 тръба безшевна  406х50ст.15МЗ кг. 747  
73 тръба безшевна 426х6 кг. *  
74 тръба безшевна 426х7 кг. *  
75 тръба безшевна 426х8 кг. *  
76 тръба безшевна 426х9 кг. *  
77 тръба безшевна 426х10 кг. 49 079  
78 тръба безшевна 426х12, ст20 кг. *  
79 тръба безшевна 426 х 14 кг. *  
80 тръба безшевна 426 х 16 кг. *  
  тръба безшевна 457х14 кг. 35  
81 тръба безшевна 480 х 10 кг. 22 730  
82 тръба безшевна 508х 8 кг. 365  
83 тръба безшевна 530х 7 кг. *  
84 тръба безшевна 530х 10 кг. *  
85 тръба безшевна 620х7 кг. *  
86 тръба безшевна 630х6 кг. *  
87 тръба безшевна 630х7 кг. *  
88 тръба безшевна 630х10 кг. *  
89 тръба безшевна 630х10 кг. *  
90 тръба безшевна 630х16 кг. *  
91 тръба безшевна 720х10 кг. *  
Тръби правошевни
2 Наименование на стока Мярка Количество Цена
3 тръба правошевна 219х 6 кг. *  
4 тръба правошевна 219х 7 кг. 14 053  
5 тръба правошевна 273 х 8 кг. 10 038  
6 тръба правошевна 500х 18 кг. 997  
7 тръба правошевна 510х 7 кг. *  
8 тръба правошевна 530 х 7 кг. *  
9 тръба правошевна 530 х 8 кг. 45 820  
10 тръба правошевна 530 х 9 кг. *  
11 тръба правошевна 710 х 16 кг. 1 881  
12 тръба правошевна 720x 16 кг. *  
13 тръба правошевна 720х10 кг. *  
14 тръба правошевна 820 х 6 кг. *  
15 тръба правошевна 820 х 8 кг. *  
16 тръба правошевна 820 х 10 кг. *  
17 тръба правошевна 920 х 6 кг. *  
18 тръба правошевна 1020 х 10 кг. *  
19 тръба правошевна 1020 х 12 кг. *  
20 тръба правошевна 1020 х 16 кг. *  
Тръби ел. заварени
  Наименование на стока Мярка Количество Цена
1 тръба ел. заварена 14 х 1.5 кг. 309  
2 тръба ел. заварена 1"х2 кг. *  
3 тръба ел. заварена 1 1/2"х2,5 кг. *  
4 тръба ел. заварена 16 х 1 кг. 251  
5 тръба ел. заварена 16 х 1, 5 кг. 2 400  
7 тръба ел. заварена 17.2 х 1.5 кг. 1 315  
8 тръба ел. заварена 18 х 1.8 кг. 315  
9 тръба ел. заварена 18 х 2 кг. 1 481  
10 тръба ел. заварена 20 х 1,5 кг. 669  
11 тръба ел. заварена 21 х 1,5 кг. 151  
12 тръба ел. заварена 21,3х2,5-1/2" кг. 160  
13 тръба ел. заварена 21.3 х 1.5 кг. 304  
14 тръба ел. заварена 21.3 х 2.5  кг. 2 073  
15 тръба ел. заварена 25 х 1,5 кг. 909  
16 тръба ел. заварена 25 х 2 кг. 1 134  
17 тръба ел. заварена 25х3 кг. *  
18 тръба ел. заварена 26.9х3-3/4" кг. 805  
19 тръба ел. заварена 27 х 1,5 кг. 74  
20 тръба ел. заварена 27 х 2 кг. 293  
21 тръба ел. заварена 27 х 3 кг. *  
22 тръба ел. заварена 30х 1,5 кг. 871  
23 тръба ел. заварена 30х 1 кг. 3 361  
24 тръба ел. заварена 32х 2 кг. 7 708  
25 тръба ел. заварена 33,5 х 3,2   1" кг. 36 252  
26 тръба ел. заварена 34 х 3 кг. 682  
27 тръба ел. заварена 38 х 3 кг. 159  
28 тръба ел. заварена 38 х 4 кг. 255  
29 тръба ел. заварена 42,4 х 3,25    кг. *  
30 тръба ел. заварена 42,4 х 3,25   1¼" кг. 2 735  
31 тръба ел. заварена 48,3х3,25 кг. *  
32 тръба ел. заварена 48,2 х 3,8 1½" кг. *  
33 тръба ел. заварена 57х 3.5 кг. *  
34 тръба ел. заварена 57х 4 кг. 370  
  тръба ел. заварена 60 х 3 кг. 80  
35 тръба ел. заварена 60 х 3,5    кг. 1 480  
36 тръба ел. заварена 60х4 кг. 1 061  
37 тръба ел. заварена 63.5х 3 кг. *  
38 тръба ел. заварена 63.5х 3.5 кг. 860  
39 тръба ел. заварена 70х 3 кг. 17 800  
40 тръба ел. заварена 70х4 кг. 3 968  
41 тръба ел. заварена 76,2 х 4 кг. 975  
42 тръба ел. заварена 76 х 3.5 кг. 791  
  тръба ел. заварена 76 х 3 кг. 72 735  
43 тръба ел. заварена 76х 4 кг. 1 086  
44 тръба ел. заварена 89x 2.5 кг. 281  
45 тръба ел. заварена 89x 4 кг. 217  
46 тръба ел. заварена 89x 4,5 кг. 92  
47 тръба ел. заварена 108 x 4 кг. 493  
48 тръба ел. заварена 133 x 6 кг. *  
49 тръба ел. заварена 114 x 4 кг. *  
50 тръба ел. заварена 133 x 5 поцинк. кг. 169  
51 тръба ел. заварена 133 x 6 кг. 2 053  
52 тръба ел. заварена 159 x 5 кг. 5 500  
53 тръба ел. заварена 159 x 5 кг. 973  
54 тръба ел. заварена 159 x 6 поцинк. кг. 1 087  
55 тръба ел. заварена 159х6  кг. *  
56 тръба ел. заварена 168 x 5 кг. *  
57 тръба ел. заварена 219х 4 кг. *  
58 тръба ел. заварена 219х 5 кг. *  
59 тръба ел. заварена 219х 6 кг. *  
60 тръба ел. заварена 219х 7 кг. 6 186  
61 тръба ел. заварена 219х 8 кг. *  
62 тръба ел. заварена 273 х 5 кг. 199  
63 тръба ел. заварена 273 х 7 кг. 1 035  
64 тръба ел. заварена 323,9х5,6 кг. *  
  тръба ел. заварена 325х6 кг. 851  
Тръби спиралозаварени 
2 Наименование на стока Мярка Количество Цена
3 тръба - спиралозаварена 152 х 5 кг. 1 920  
4 тръба - спиралозаварена 159х 4 кг. *  
5 тръба - спиралозаварена 159х 5 кг. 5 500  
6 тръба - спиралозаварена 159х 6 кг. *  
7 тръба - спиралозаварена 219x6 кг. 6 603  
8 тръба - спиралозаварена 219x7 кг. 21 860  
9 тръба - спиралозаварена 219x8 кг. 3 600  
10 тръба - спиралозаварена 245х 5 кг. *  
11 тръба - спиралозаварена 245х 6 кг. *  
12 тръба - спиралозаварена 245х 7 кг. *  
13 тръба - спиралозаварена 255 х 5 кг. 376  
14 тръба - спиралозаварена 273х 5 кг. *  
15 тръба - спиралозаварена 273 х 6 кг. 20 257  
16 тръба - спиралозаварена 273х7 кг. 31 574  
17 тръба - спиралозаварена 273х12 кг. *  
18 тръба - спиралозаварена 351х 6 кг. 367  
19 тръба - спиралозаварена 325х 7 ст.S235JR кг. 92 095  
20 тръба - спиралозаварена 325х6 кг. 1 215  
21 тръба - спиралозаварена 325х5 кг. 803  
  тръба - спиралозаварена 325х8 ст.S235JR кг. 39 693  
22 тръба - спиралозаварена 325 х 10 кг. 9 400  
23 тръба - спиралозаварена 377 х6 кг. 197 067  
24 тръба - спиралозаварена 377 х 8 ст.S235JR кг. 49 370  
25 тръба - спиралозаварена 406 х 6 кг. 637  
26 тръба - спиралозаварена 406 х 8 кг. 120 554  
27 тръба - спиралозаварена 406 х 10 кг. *  
28 тръба - спиралозаварена 426 х 6 кг. 1 406  
29 тръба - спиралозаварена 426 х 7 кг. *  
30 тръба - спиралозаварена 426 х 8 ст.S235JR кг. 119 757  
31 тръба - спиралозаварена 426 х 10 ст.S235JR кг. 93 556  
32 тръба - спиралозаварена 427 х 7 кг. *  
33 тръба - спиралозаварена 530х6 кг. 5 640  
34 тръба - спиралозаварена 530х7 кг. 304 740  
35 тръба - спиралозаварена 530х8 кг. 14 100  
  тръба - спиралозаварена 530х10 ст.S235JR кг. 6 116  
36 тръба - спиралозаварена 610х10 кг. 5 407  
37 тръба - спиралозаварена 620х 7 кг. 790  
38 тръба - спиралозаварена 620х 8 кг. *  
39 тръба - спиралозаварена 630 х 6 кг. 55 861  
40 тръба - спиралозаварена 630х 7 кг. 101 461  
41 тръба - спиралозаварена 630х 8 кг. 8 780  
42 тръба - спиралозаварена 630х 9 кг. 18 711  
43 тръба - спиралозаварена 630х 10 ст.S235JR кг. 70 418  
44 тръба - спиралозаварена 710x 7 кг. *  
45 тръба - спиралозаварена 710x 9 кг. *  
46 тръба - спиралозаварена 711 х 7 кг. 1 184  
47 тръба - спиралозаварена 711 х 8 кг. *  
48 тръба - спиралозаварена 711 х 9 кг. 688  
49 тръба - спиралозаварена 720x 6 кг. *  
50 тръба - спиралозаварена 720x 7 кг. 41 914  
51 тръба - спиралозаварена 720 х 8 кг. 1 021  
52 тръба - спиралозаварена 720x 9 кг. *  
53 тръба - спиралозаварена 720x 10 кг. 105 202  
54 тръба - спиралозаварена 730 х 6 кг. 1  
55 тръба - спиралозаварена 813х10 кг. 49  
56 тръба - спиралозаварена 820 х 6 кг. 740  
57 тръба - спиралозаварена 820 х 7 кг. *  
58 тръба - спиралозаварена 820х8 кг. *  
59 тръба - спиралозаварена 920 х 6 кг. 2 081  
60 тръба - спиралозаварена 920х 8 кг. 46 479  
61 тръба - спиралозаварена 920х 9 кг. *  
62 тръба - спиралозаварена 920х10 кг. 1 207  
63 тръба - спиралозаварена 1020 х 6 кг. *  
64 тръба - спиралозаварена 1020 х 7 кг. *  
65 тръба - спиралозаварена 1020 х 8 кг. 11 955  
  тръба - спиралозаварена 1020 х 10 кг. 10 560  
66 тръба - спиралозаварена 1220 х 8 кг. 10 432  
67 тръба - спиралозаварена 1220 х 10 кг. 181 693  
68 тръба - спиралозаварена 1620 х 14 кг. 6 359  
Тръби  нa обичайки
  Наименование на стока Мярка Количество Цена
1 тръба - обичайка 377х6 кг. *  
2 тръба - обичайка 426х6 кг. *  
3 тръба - обичайка 530х7 кг. 569  
4 тръба - обичайка 620 х 7 кг. *  
5 тръба - обичайка 630 х 5 кг. 10 243  
6 тръба - обичайка 720х 6 кг. *  
7 тръба - обичайка 720х 7 кг. 1 252  
8 тръба - обичайка 720х 8 кг. 882  
9 тръба - обичайка 720х10 кг. 1 152  
10 тръба - обичайка 820х6 кг. *  
11 тръба - обичайка 820х16 кг. *  
12 тръба - обичайка 920х8 кг. 810  
13 тръба - обичайка 960 х 4 кг. *  
14 тръба - обичайка 1020х10 кг. *  
15 тръба - обичайка 1220х16 кг. *  
16 тръба - обичайка 1260х4 кг. *  
17 тръба - обичайка 1620х 9 кг. 3 154  
18 тръба - обичайка 1620х 14 кг. *  
Тръби  квадратни
Наименование на стока Мярка Количество Цена
1 тръба - квадратна  20х20х1,5 кг. 186  
2 тръба - квадратна  20х20х2 кг. 1 972  
3 тръба - квадратна  25х25х1,5 кг. 920  
4 тръба - квадратна  25 х 25 х 2.5 кг. *  
5 тръба - квадратна  25 х 25 х 3 кг. *  
  тръба - квадратна  30х30х1,5 кг. *  
6 тръба - квадратна  30х30х2 кг. 10  
7 тръба - квадратна  30х30х2,5 кг. 2 111  
8 тръба - квадратна  35х35х2 кг. 1 872  
9 тръба - квадратна  40х40х2,5 кг. 10 063  
10 тръба - квадратна  40х40х2 кг. 1 266  
  тръба - квадратна  40х40х3 кг. 2 952  
  тръба - квадратна  40х40х3 кг. 1 440  
  тръба - квадратна  40х40х4 кг. 1 689  
  тръба - квадратна  40х40х5 кг. 90  
  тръба - квадратна  45х45х2 кг. 874  
11 тръба - квадратна  50х50х2,5 кг. 1 035  
12 тръба - квадратна  50х50х3 кг. 6 933  
  тръба - квадратна  50х50х4 кг. 976  
  тръба - квадратна  60х60х2 кг. 640  
13 тръба - квадратна  60х60х3 кг. 5 721  
  тръба - квадратна  60х60х4 кг. 80  
  тръба - квадратна  80х80х3 кг. 2 395  
14 тръба - квадратна  80х80х4 кг. 3 528  
15 тръба - квадратна  100 х 100 х 3 кг. 2 389  
  тръба - квадратна  100 х 100 х 4 кг. 4 720  
  тръба - квадратна  100 х 100 х 5 кг. *  
  тръба - квадратна  120 х 120 х 4 кг. 4 290  
  тръба - квадратна  120 х 120 х 12 кг. 1 239  
16 тръба - квадратна  140 х 140 х 5 кг. 1 113  
17 тръба - квадратна  200х200х5 кг. 908  
Тръби  правоъгълна
1 тръба - правоъгълна 200х100х16 кг. 792  
2 тръба - правоъгълна 100х40х4 кг. 594  
3 тръба - правоъгълна 20х10х,12 кг. 99  
4 тръба - правоъгълна 30х20х2 кг. *  
5 тръба - правоъгълна 40х20х1,5 кг. 408  
  тръба - правоъгълна 40х20х2 кг. 1 504  
  тръба - правоъгълна 50х30х2 кг. 620  
6 тръба - правоъгълна 50х30х2,5 кг. 640  
  тръба - правоъгълна 50х40х2 кг. 1 270  
  тръба - правоъгълна 60х30х2 кг. 6 587  
7 тръба - правоъгълна 60х40х2,5 кг. 312  
  тръба - правоъгълна 60х40х2 кг. 53  
  тръба - правоъгълна 70х40х2 кг. 336  
  тръба - правоъгълна 70х40х3 кг. 10  
  тръба - правоъгълна 80х40х4 кг. 40  
Тръби сондажна
  Наименование на стока Мярка Количество Цена
1 тръба - сондажна 73х 7 кг. 910  
2 тръба - сондажна 74х 8 кг. 298  
3 тръба - сондажна 89 х20 кг. *  
  тръба - сондажна 88,9 х6,5 кг. 131 650  
4 тръба - сондажна 89 х7 кг. 3 885  
7 тръба - сондажна 108х 8 кг. 2 003  
6 тръба - сондажна 133х 8 кг. 2078  
7 тръба - сондажна 299х11 кг. *  
Тръби поцинковани
  Наименование на стока Мярка Количество Цена
1 тръби поцинковани ф 60 х 3.5 кг.    
2 тръби поцинковани ф 104 х 3 кг. 270  
3 тръби поцинковани ф 34 х 4 кг. *  
4 тръби поцинковани ф 43 х 4 кг. *  
5 тръби поцинковани 2″  кг. *  
6 тръби поцинковани 1″ х 3 кг. *  
7 тръби поцинковани 1 1/2″ х 3,25 кг. 414  
8 тръби поцинковани 1/2″ х 2,8 кг. 558  
9 тръби поцинковани  3/4″х3 кг. 612  
10 тръби поцинковани 1 1/4"х 3 кг. 100  
Тръби  тефлон
  Наименование на стока Мярка Количество Цена
1 тръба - тефлон 240х 7 кг.    
Тръби цолови
  Наименование на стока Мярка Количество Цена
1 тръби цолови 1 ¼" кг.